პროდუქცია
SDR-26  PN-6
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
16
20
25
32
40
50 2,0 2.58
63 2,5 4.18
75 2,9 6.07
90 3,5 8.18
110 4,2 11.92
125 4,8 15.30
140 5,4 19.30
160 6,2 25.53
180 6,9 31.40
200 7,7 38.96
225 8,6 48.93
250 9,6 60.49
280 10,7 75.17
315 12,1 98.47
355 13,6 124.27
400 15,3 157.45
450 17,2 199.26
500 19,1 266.96
560 21,4 334.21
630 24,1 423.61
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.