პროდუქცია
SDR-21    PN-8
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
16
20
25
32
40 2,0 2.31
50 2,4 3.20
63 3,0 4.89
75 3,6 7.21
90 4,3 10.05
110 5,3 14.94
125 6,0 19.04
140 6,7 23.84
160 7,7 31.22
180 8,6 39.23
200 9,6 48.93
225 10,8 61.20
250 11,9 75.97
280 13,4 96.96
315 15 121.51
355 16,9 154.34
400 19,1 197.04
450 21,5 270.43
500 23,9 333.68
560 26,7 417.21
630 30 527.87
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.