პროდუქცია
sdr-13.6  pn-12.5
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
16
20
25 2,0 1.26.
32 2,4 1.87
40 3,0 3.01
50 3,7 4.12
63 4,7 6.37
75 5,6 9.44
90 6,7 12.75
110 8,1 18.97
125 9,2 24.42
140 10,3 30.64
160 11,8 39.94
180 13,4 50.69
200 14,7 62.05
225 16,6 78.87
250 18,4 99.23
280 20,6 125.18
315 23,2 157.44
355 26,1 203.52
400 29,4 257.28
450 33,1 349.29
500 36,8 431.23
560 41,2 540.90
630 46,3 684.60
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.