პროდუქცია
sdr-17  pn-10
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
16
20
25 0,00
32 2,0 1.60
40 2,4 2.27
50 3,0 3.23
63 3,8 5.22
75 4,5 7.84
90 5,4 10.60
110 6,6 15.74
125 7,4 20.04
140 8,3 25.11
160 9,5 32.79
180 10,7 41.47
200 11,9 51.07
225 13,4 64.90
250 14,8 80.18
280 16,6 102.14
315 18,7 129.02
355 21,1 164.37
400 23,7 207.74
450 26,7 286.16
500 29,7 353.66
560 33,2 442.83
630 37,4 561.18
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.