პროდუქცია
sdr-17.6    pn-9.5
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
16
20
25
32
40 2,3 2.20
50 2,9 3.15
63 3,6 4.99
75 4,3 7.49
90 5,2 9.98
110 6,3 15.05
125 7,1 19.20
140 8,0 24.27
160 9,1 31.49
180 10,3 39.78
200 11,4 49.31
225 12,8 61.44
250 14,2 78.64
280 15,9 98.30
315 17,9 124.26
355 20,1 157.44
400 22,7 200.45
450 25,5 275.33
500 28,3 339.38
560 31,7 424.86
630 35,7 538.75
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.