პროდუქცია
SRD-11  pn-16
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
16 0,00
20 2,0 0.97
25 2,3 1.40
32 3,0 2.29
40 3,7 3.56
50 4,6 4.84
63 5,8 7.60
75 6,8 11.14
90 8,2 15.36
110 10 22.81
125 11,4 29.57
140 12,7 36.86
160 14,6 48.38
180 16,8 61.06
200 18,2 75.34
225 20,5 95.62
250 22,7 120.27
280 25,4 147.46
315 28,6 190.46
355 32,2 242.30
400 36,3 308.74
450 40,9 423.71
500 45,4 522.55
560 50,8 654.95
630 57,2 829.59
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.