პროდუქცია
SDR-7,4  PN-25
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
20 3.0 1.30
25 3,5 2.00
32 4,4 3.11
40 5,5 5.47
50 6,9 7.30
63 8,6 11.52
75 10,3 17.40
90 12,3 23.04
110 15,1 35.10
125 17,1 37.79
140 19,2 57.60
160 21,9 74.27
180 24,6 93.85
200 27,4 116.12
225 30,8 146.84
250 34,2 186.85
280 38,3 234.39
315 43,1 296.68
355 48,5 376.40
400 54,7 476.23
450 61,5 604.95
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.