პროდუქცია
sdr-9  PN-20
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
16 0,00
20 2,3 1.13
25 3,0 1.75
32 3,6 2.46
40 4,5 4.00
50 5,6 5.76
63 7,1 9.14
75 8,4 13.51
90 10,1 18.43
110 12,3 27.42
125 14 35.33
140 15,7 44.47
160 17,9 57.98
180 20,1 73.26
200 22,4 91.39
225 25,2 115.20
250 27,9 144.38
280 31,3 177.41
315 35,2 224.64
355 39,7 316.95
400 44,7 402.12
450 50,3 509.03
500 55,8 627.61
560 62,2 784.20
630 0,00
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.